Zapraszamy do świetlicy w Brzezinach

Drodzy Uczniowie

Od 3 marca 2014 r. trwają nieodpłatne zajęcia w Świetlicy „Przy Fontannie” w Brzezinach. Serdecznie zapraszamy do udziału, zwłaszcza tych, którzy nie korzystają ze świetlicy szkolnej. Poprzez zabawę, naukę i pracę chcemy pokazać, jak wspaniałą przygodą jest zdobywanie wiedzy i kreatywne spędzanie czasu w miłym towarzystwie. Na naszych zajęciach pragniemy rozwijać i inspirować uczestników do twórczego myślenia oraz tworzenia niecodziennych rozwiązań.

Na wyposażeniu świetlicy znajdują się w tej chwili gry planszowe, materiały plastyczne i inne pomoce, które bez wątpienia pomogą w realizacji naszych zamierzeń. Znajdziemy tutaj gry dydaktyczne, zręcznościowe, strategiczne oraz stół do „piłkarzyków”. Planujemy zakupienie szachów i utworzenie klubu szachowego. W niedalekiej przyszłości wyposażymy świetlicę w trzy stanowiska komputerowe, sprzęt nagłaśniający, telewizor, odtwarzacz DVD, projektor multimedialny.

Zapisy dzieci i młodzieży gimnazjalnej odbywają się na podstawie deklaracji wypełnionej i podpisanej przez rodziców. Deklaracje dostępne są w Punkcie Przedszkolnym u pani Małgorzaty Januchty, w świetlicy w godzinach otwarcia i na stronie internetowej www.brzeziny.org.pl.

Świetlica czynna jest w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 14.30-17.30. Serdecznie zapraszamy! Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!

                             Zarząd SPBiP

                                                             Opiekun świetlicy: Lucyna Malicka

PROPOZYCJA ZAJĘĆ W ŚWIETLICY „PRZY FONTANNIE”

W programie każdego dnia, niezależnie od zadań planowanych w poszczególnych miesiącach, wystąpią:

 1. Zajęcia ogólne
 2. Zajęcia tematyczne
 3. Matematyczne łamanie głowy

Zajęcia ogólne:

 • Gry planszowe i edukacyjne
 • Piłkarzyki
  • Szachy, Go
  • Manga - komiks, obraz, rysunek, szkic, karykatura
  • Malowanie farbami, kredkami, pastelami
  • Karaoke
  • Zajęcia komputerowe
  • Origami – papierowe fantazje

Zajęcia tematyczne

 • Dzień Kobiet
 • Dzień Wiosny – przygotowanie Marzanny
 • Prima Aprilis - przedstawienie krótkich scenek komediowych
 • Wielkanoc
 • Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi - wiosenne porządki wokół nas. Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie miejsc w których się bawimy
 • Dzień Europy ( Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej)
 • Dzień Matki
 • Dzień Dziecka
 • Jaki zawód chciałbyś wykonywać. Ukazywanie swoich pomysłów za pomocą rysowania na kartonie.
 • Spotkanie z trenerem jazdy konnej (lub wycieczka do stadniny w Brudzowie)
 • "W zdrowym ciele zdrowy duch”- luźne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
 • Ognisko
 • Brzeziny - ,,Miejsce, w którym mieszkam” przygotowanie zdjęć, prac plastycznych itp.
 • Rozwijanie zamiłowania do obcowania z książką. Rozwijanie zainteresowania kulturą innych narodów
 • Dzień Wszystkich Świętych
 • Jestem Polakiem- nasza stolica, godło, pieśni patriotyczne
 • Zabawy andrzejkowe- lanie wosku, wróżby oraz konkursy

Matematyczne łamanie głowy

 • Wykonanie ciekawych modeli brył
 • Zagadki i łamigłówki matematyczne
 • Matematyka na co dzień, czyli ,,po co mi to?”
 • Historia matematyki, życiorysy wielkich matematyków
  • Liczba ,,pi”
  • Współczesna matematyka
  • Różne systemy liczbowe
  • Jaka jest szansa wygranej w ,,Lotto”
  • Jak zarobić milion dolarów?
  • Wybrane zagadnienia z programu nauczania matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum


REGULAMIN   ŚWIETLICY  „PRZY FONTANNIE”
(wyciąg z Regulaminu Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach)

I .            Uczestnictwo w zajęciach

 1. W zajęciach świetlicy wiejskiej mogą uczestniczyć dzieci z terenu Brzezin lub Podwola w wieku 7-16 lat.
 2. Rodzice powininni złożyć u osoby prowadzącej zajęcia oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo dziecka
  w zajęciach świetlicy oraz ewentualne samodzielne jej opuszczanie.
 3. Osoba prowadząca świetlicę odpowiada za dziecko przebywające w sali świetlicowej lub w innym miejscu prowadzenia zajęć.
 4. Oświadczenia rodziców świetlicowa przechowuje na terenie świetlicy.

II            Formy zajęć, zasady uczestniczenia w nich i dni otwarcia świetlicy

 1. Zajęcia świetlicy prowadzone są zarówno w formie zajęć ogólnych, jak i tematycznych (propozycje powyżej).
 2. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w terenie (np. wycieczka do lasu). W takiej sytuacji budynek świetlicy jest zamknięty.
 3. Zajęcia świetlicy odbywają się w ustalonych dniach i godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, w godz. 14.30-17.30
 4. Świetlicowa ma prawo okazjonalnie zmienić dzień prowadzenia zajęć ( np. zabawa dla dzieci w dzień, który nie jest dniem otwarcia świetlicy).
 5. Osoba prowadząca świetlicę potwierdza zrealizowane zajęcia w dzienniku zajęć.
 6. Ostatnie 15 minut zajęć przeznaczone jest na porządkowanie stanowisk pracy i zabawy przez uczestników.

III           Zasady obowiązujące w świetlicy

 1. Po przyjściu do świetlicy uczestnicy w okresie jesienno-zimowym zmieniają obuwie.
 2. Rzeczy wartościowe wnoszone do świetlicy należy oddać na przechowanie wychowawcy. W innym wypadku nie bierze on odpowiedzialności za te przedmioty.
 3. Uczestnicy mają prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem; mają jednocześnie obowiązek szanowania pomieszczeń, przedmiotów i urządzeń.
 4. Należy przestrzegać przepisów BHP.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i przychodzenia pod jego wpływem na zajęcia, bezwzględny zakaz używania narkotyków i przychodzenia pod ich wpływem oraz zakaz palenia papierosów na terenie świetlicy.
 6. W przypadku gdy świetlicowa podejrzewa, że któryś z uczestników zajęć znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinna powiadomić o tym jego rodziców.
 7. Obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów, kłamania, przezywania, dokuczania oraz agresji fizycznej na terenie świetlicy i w jej obrębie.
 8. Wszystkie sprawy konfliktowe należy zgłaszać wychowawcy.
 9. W razie rażącego nieprzestrzegania regulaminu świetlicy, mimo upomnień, wychowawca ma prawo zawiesić lub usunąć wychowanka z zajęć w świetlicy.

Plik do pobrania: Deklaracja uczestnictwa w zajęciach świetlicy

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365