Żeby się dobrze przygotować

W dwie soboty października (8 i 22) 2022 r. odbyły się spotkania w sali parafialnej na plebanii. Miały one na celu ustalenie szczegółó i podział obowiązków w związku z uroczystościami rekoronacji obrazu Królowej Wszystkich Świętych w Brzezinach.

Przybyły na nie przedstawiciele różnych grup i wspólnot: scholi, ministrantów, chóru, PZC, Kół Różańcowych, Kręgu Biblijnego, Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin, strażaków, szkół, kół gospodyń wiejskich.

Omówiono szczegółowo plan uroczystości i zaproponowano osoby, które podejmą konkretne prace i posługi.

Spotkanie było także okazją do nauki "Pieśni do Królowej Wszystkich Świętych".

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365