Znane i nieznane zakątki miejscowości Brzeziny i Podwole

W ramach promocji przedstawiciele wszystkich gospodarstw domowych z wymienionych wiosek otrzymali w tym dniu bezpłatny egzemplarz folderu informacyjnego „Brzeziny i Podwole – znane i nieznane zakątki miejscowości” oraz sadzonkę brzozy. Była to finalizacja projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jego celem była promocja turystyczna Brzezin i Podwola – wiosek położonych w Gminie Morawica, jednej z najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce. Stowarzyszenie uzyskało na ten cel wsparcie finansowe w wysokości 12 173, 95 zł z PROW i 4 026,05 zł w formie małego grantu od Gminy Morawica.

O godz. 17.00 odbyło się w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej spotkanie promocyjne z udziałem zaproszonych gości i mieszkańców. Prezes Stowarzyszenia Marianna Węgrzyn powitała przybyłego na uroczystość wójta Gminy Morawica Mariana Burasa z małżonką, przewodniczącego Rady Gminy Janusza Wojtysia, dyrektora Zespołu Szkół w Brzezinach Dariusza Pabiana, dyrektor szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli Irenę Bisagę, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy Teresę Badowską, radnych Gminy Morawica, przedstawicieli LGD „Perły Czarnej Nidy” oraz mieszkańców Brzezin i Podwola. Spotkanie rozpoczęło się występem Zespołu Folklorystycznego „Brzezinianki”, który zaprezentował kilka utworów ze swego repertuaru, m.in. tych sławiących Brzeziny.

Po występie zabrał głos założyciel Stowarzyszenia i jego Prezes Honorowy – Janusz Wojtyś, który powiedział o początkowej fazie pracy nad projektem, czyli przygotowaniu i złożeniu wniosku.  Posadzenie brzóz  na każdej posesji miało symbolizować związek z miejscowością i tradycją. Treść folderu została krótko przedstawiona  w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Monikę Malicką. Komentarz do prezentacji prowadziła Marianna Węgrzyn, która  omówiła w zarysie historię Brzezin oraz najciekawsze miejsca i obiekty.

Gościem szczególnym spotkania był Józef Meller, mieszkaniec Swarzędza, który właśnie w tych dniach przebywał w Brzezinach, szukając swoich korzeni. Został przedstawiony przez prezes Stowarzyszenia i poproszony o zabranie głosu. Jego babka pochodziła z Nidy, a dziadek z Kowali. Matka po utracie rodziców mieszkała na Podwolu, a podczas wojny wyjechała na przymusowe roboty do Niemiec. Tam przyszedł na świat. Na zakończenie swego wystąpienia zwrócił się do mieszkańców, aby pomogli mu odnaleźć ślady jego rodziny w okolicznych miejscowościach.

Głos zabrał na również wójt Gminy Morawica Marian Buras, który pogratulował pani prezes dzisiejszej imprezy oraz wielkiej aktywności członków Stowarzyszenia. Powiedział, że jego działalność może być przykładem dla innych miejscowości. Zarząd ma wiele pomysłów, które są realizowane w bardzo atrakcyjny sposób. Słowa pochwały skierowała również Irena Bisaga, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli i Daniela Kowalska, członek honorowy Stowarzyszenia.

Spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze, przy kawie, herbacie i różnych smakołykach.

 

logo_wh

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin
Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

tel. 507 366 455
email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com

w sprawach świetlicy: 605 075 365